کارگاه خورشید
   
 
 

مشخصات فنی و قیمت :


   مشخصات فنی برد های کنترل قدیمی
   مشخصات فنی دستگاه های CNC چهار محوره مدل UR5-M-g3

 

 

دستورالعمل :


   دستورالعمل کار با دستگاه های سری M18
   دستورالعمل کار با دستگاه UR9

 

 

نمایش :


   نمایش نحوه کار گیره خلاء
   اسکن قطعات سه بعدی
   کنترل کامل سرعت حرکت هر یک از محور ها برای موقعیت
   نمایش تغییر سرعت باربرداری در حین کار
   نمایش تنظیم دقیق روی محور عمودی